VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Ma-thi-ơ 17:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/27/2015; P: 12/31/2015; 1698 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 16:56:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/20/2015; P: 12/23/2015; 1787 xem 23 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 19:36:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/13/2015; P: 12/16/2015; 2029 xem 25 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 15:37:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/6/2015; P: 12/9/2015; 1935 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/22/2021 8:46:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 5:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/29/2015; P: 12/2/2015; 1864 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 20:28:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 29:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/22/2015; P: 11/25/2015; 1854 xem 23 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 7:3:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 2496 xem 34 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 3:35:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 29:15-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/8/2015; P: 11/11/2015; 1859 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 16:4:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:12-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/1/2015; P: 11/2/2015; 1999 xem 22 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 9:29:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/25/2015; P: 10/27/2015; 2062 xem 27 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 8:33:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.