VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Ma-thi-ơ 17:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/27/2015; P: 12/31/2015; 1877 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/28/2023 5:23:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/20/2015; P: 12/23/2015; 2104 xem 23 lưu
Xem lần cuối 5/31/2023 14:7:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/13/2015; P: 12/16/2015; 2298 xem 28 lưu
Xem lần cuối 5/31/2023 19:32:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/6/2015; P: 12/9/2015; 2088 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/30/2023 0:15:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 5:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/29/2015; P: 12/2/2015; 1988 xem 27 lưu
Xem lần cuối 5/29/2023 19:6:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 29:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/22/2015; P: 11/25/2015; 2007 xem 23 lưu
Xem lần cuối 5/28/2023 12:43:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 2696 xem 35 lưu
Xem lần cuối 5/31/2023 17:23:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 29:15-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/8/2015; P: 11/11/2015; 2020 xem 29 lưu
Xem lần cuối 5/30/2023 20:37:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:12-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/1/2015; P: 11/2/2015; 2146 xem 23 lưu
Xem lần cuối 5/31/2023 17:46:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/25/2015; P: 10/27/2015; 2242 xem 28 lưu
Xem lần cuối 6/2/2023 22:7:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.