VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/5/2020; P: 4/8/2020; 134 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 14:12:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:15-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/5/2020; P: 4/7/2020; 86 xem
Xem lần cuối 8/10/2020 1:53:29
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/5/2020; P: 4/6/2020; 181 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 9:45:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-48
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/5/2020; P: 4/8/2020; 462 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 9:45:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-19
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:4/14/2019; P: 5/2/2019; 233 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 11:37:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/14/2019; P: 4/24/2019; 247 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 18:22:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Phan Chí Tâm
C:3/25/2018; P: 4/1/2018; 334 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 17:28:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/25/2018; P: 3/29/2018; 269 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 16:41:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:51-56
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 347 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 0:49:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:20-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/20/2016; P: 3/21/2016; 817 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 8:40:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.