VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 3:7-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 277 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 4:3:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/12/2017; P: 3/13/2017; 627 xem 18 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 17:14:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/5/2017; P: 3/10/2017; 437 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/6/2020 3:19:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:4-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/26/2017; P: 3/13/2017; 323 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/6/2020 8:31:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/12/2017; P: 2/16/2017; 471 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/6/2020 21:51:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/5/2017; P: 2/7/2017; 464 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 13:27:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 536 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 23:37:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:1-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/22/2017; P: 1/30/2017; 553 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 7:29:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:1
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/15/2017; P: 1/18/2017; 607 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/4/2020 23:4:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:1/8/2017; P: 1/18/2017; 566 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 17:45:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 45  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.