VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Sáng-thế Ký 18:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/25/2020; P: 10/27/2020; 80 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 5:6:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 17:1-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/18/2020; P: 10/19/2020; 96 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 3:2:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 16:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 65 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 15:6:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 15:1-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/4/2020; P: 10/6/2020; 126 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 17:11:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 14:17-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/27/2020; P: 9/28/2020; 151 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 6:52:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 14:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/20/2020; P: 9/23/2020; 92 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 12:4:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:5-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/13/2020; P: 9/14/2020; 131 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.17 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:10-13:4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/6/2020; P: 9/8/2020; 139 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 16:15:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 11:27-12:9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/30/2020; P: 9/1/2020; 130 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 13:5:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:20-6:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/23/2020; P: 8/25/2020; 228 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/8/2021 13:22:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 47  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.