VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

1 Cô-rinh-tô 7:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/7/2018; P: 12/22/2018; 170 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 9:21:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-44
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:9/30/2018; P: 10/20/2018; 318 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 4:10:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:12-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/23/2018; P: 10/20/2018; 160 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 16:40:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/16/2018; P: 10/20/2018; 142 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 14:59:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 5:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 309 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 8:37:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/2/2018; P: 9/4/2018; 229 xem
Xem lần cuối 1/9/2020 16:34:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-5
Mục Sư Trương Văn Bồn
C:9/1/2018; P: 9/15/2018; 223 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 7:8:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:14-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/26/2018; P: 9/4/2018; 327 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 2:12:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/19/2018; P: 8/29/2018; 430 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 8:36:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:10-23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/12/2018; P: 8/29/2018; 198 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 12:51:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 43  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.