VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/19/2019; 466 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/21/2021 1:44:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/14/2019; 378 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/20/2021 21:54:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:21-41
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/7/2019; 426 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/20/2021 21:56:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13
Mục Sư Lâm Bảo Nhơn
C:3/31/2019; 635 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 19:30:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 9:11-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/24/2019; 345 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/20/2021 21:59:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 326 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 1:17:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:13-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/10/2019; 294 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/20/2021 7:17:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/3/2019; P: 3/4/2019; 308 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/20/2021 22:4:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 18:18-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/24/2019; 282 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/20/2021 6:53:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:18-30
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:2/17/2019; 317 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/20/2021 22:6:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 39  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.