VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 239 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 2:33:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 292 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:8:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/12/2018; 202 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:8:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:11-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/29/2016; P: 7/29/2018; 466 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 21:4:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:8-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/22/2016; P: 7/22/2018; 284 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 21:4:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:3-6
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:7/15/2016; P: 7/16/2018; 295 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 10:30:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/8/2016; P: 7/8/2018; 342 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 21:4:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-52
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/1/2016; P: 7/1/2018; 215 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 21:4:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/24/2016; P: 6/25/2018; 242 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 21:4:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/17/2016; P: 6/17/2018; 327 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 9:46:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 36  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.