VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/23/2015; 657 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 20:35:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:46-50
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/16/2015; 595 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 12:54:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:38-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/9/2015; 537 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 12:52:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:13-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/2/2015; 658 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 23:39:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16-21
Pastor John Altfeltis
C:7/26/2015; 380 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 0:5:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:26-35; Lu-ca 9:23-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/19/2015; P: 7/20/2015; 753 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 19:58:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:23-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/12/2015; 838 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:6:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:11-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/28/2015; 716 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:5:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 374 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 21:45:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:3-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 565 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 19:43:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  24 / 36  Tiếp  Cuối

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.