VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 121:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/12/2020; P: 1/13/2020; 370 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/2/2021 0:28:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 22:13; Thi-thiên 90:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/1/2020; P: 1/5/2020; 341 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 14:7:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/29/2019; 291 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/1/2021 16:47:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-11; Lu-ca 2:2-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2019; P: 12/25/2019; 372 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/30/2021 15:48:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 117
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/22/2019; P: 12/24/2019; 235 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/2/2021 10:9:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:6
Mục Sư Lâm Bảo Nhơn
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 392 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/2/2021 13:15:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 117
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/1/2019; 306 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/30/2021 0:21:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 138
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/17/2019; 332 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/2/2021 12:11:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:19-26
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/10/2019; P: 11/11/2019; 391 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 0:42:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/3/2019; P: 11/4/2019; 377 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 7:15:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 39  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.