VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/12/2013; 1168 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 12:18:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:1-4
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:5/12/2013; 586 xem
Xem lần cuối 7/6/2019 19:47:23
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/12/2013; 608 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 17:53:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/12/2013; 514 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 13:8:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:1-6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/12/2013; 1466 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 17:15:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:8-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/12/2013; 795 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 9:20:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/12/2013; 752 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 17:35:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-5
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:5/12/2013; 1044 xem
Xem lần cuối 7/2/2019 3:23:12
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-4
Mục Sư Lê Văn Thể
C:5/5/2013; 727 xem
Xem lần cuối 7/6/2019 14:14:0
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 46:4
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:5/5/2013; 660 xem
Xem lần cuối 7/1/2019 1:11:26
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.