VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 116:1-19
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 471 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 9:22:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:14-16
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/4/2016; P: 12/6/2016; 417 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 22:32:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/20/2016; P: 11/23/2016; 445 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 11:14:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-12; Thi-thiên 100
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/13/2016; P: 11/16/2016; 395 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 2:28:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 12:43-50
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/6/2016; P: 11/16/2016; 275 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 12:52:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:24-33
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 394 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 19:50:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/23/2016; P: 10/24/2016; 350 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/4/2019 14:54:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 7:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/16/2016; P: 10/17/2016; 492 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 5:3:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 5:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/2/2016; P: 10/3/2016; 388 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 22:9:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 5:1-9
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/25/2016; P: 9/28/2016; 602 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/4/2019 23:31:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.