VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/5/2020; P: 4/8/2020; 30 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10.58 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:10-17
Pastor Huỳnh Trần Linh
C:3/1/2020; P: 3/4/2020; 174 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 6:42:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-40
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/23/2020; P: 2/26/2020; 236 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 22:58:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/9/2020; P: 2/14/2020; 271 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 22:58:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:22-34
Pastor Huỳnh Trần Linh
C:2/2/2020; P: 2/7/2020; 265 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 23:1:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 253 xem 4 lưu
Xem lần cuối 41.80 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:13-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/19/2020; P: 1/21/2020; 201 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 22:58:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:1-7
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/12/2020; P: 1/15/2020; 312 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 22:59:2
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.