VietChristian
VietChristian
httl.org

Ê-phê-sô 5:15-23
Mục Sư Đào Việt Tiến
C:7/1/2012; 2461 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 12:21:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-7
Pastor Gary Benedict
C:7/1/2012; 449 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 17:20:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 705 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 19:9:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:0-5:0
Mục Sư Hứa Trung Tín
C:7/1/2012; 1995 xem 30 lưu
Xem lần cuối 12.10 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15
Mục Sư Hứa Trung Tín
C:7/1/2012; 2258 xem 33 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 6:28:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:7/1/2012; 1511 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 19:32:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29-35
Mục Sư Nguyễn Văn Năm
C:7/1/2012; 811 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 5:20:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2
Mục Sư Võ Xuân
C:7/1/2012; 719 xem
Xem lần cuối 7/13/2019 8:1:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-mốt 4:1-13
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 681 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 5:42:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:24-29
Pastor Gary Benedict
C:7/1/2012; 369 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 4:10:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.