VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 100
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/15/2017; P: 10/16/2017; 1050 xem 30 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 16:36:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 95
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/8/2017; P: 10/11/2017; 951 xem 29 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 22:42:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/1/2017; 568 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 4:15:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/24/2017; 492 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 0:30:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/17/2017; 837 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 7:23:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/10/2017; 1104 xem 29 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 13:44:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-6:4
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/3/2017; P: 9/4/2017; 648 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 13:37:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/27/2017; P: 8/29/2017; 976 xem 24 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 16:37:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/20/2017; 1060 xem 27 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 15:19:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Pastor Hồ Long
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 389 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 14:34:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 67  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.