VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Thi-thiên 116
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 1055 xem 23 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 16:54:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 677 xem 27 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 22:3:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/22/2017; 1498 xem 25 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 8:57:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/15/2017; P: 10/16/2017; 1263 xem 35 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 4:39:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 95
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/8/2017; P: 10/11/2017; 1116 xem 32 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 4:39:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/1/2017; 694 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 8:56:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/24/2017; 588 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 7:14:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/17/2017; 982 xem 20 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 17:50:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/10/2017; 1307 xem 29 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 8:7:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-6:4
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/3/2017; P: 9/4/2017; 767 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/3/2020 6:5:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 72  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.