VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 111
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/28/2014; 774 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 14:7:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2014; P: 12/27/2014; 2307 xem 38 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 19:29:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/14/2014; P: 12/19/2014; 2091 xem 40 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 6:19:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 1872 xem 30 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 10:22:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:11/30/2014; P: 12/5/2014; 1143 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 3:27:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2014; P: 11/27/2014; 2409 xem 32 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 21:15:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-lê-môn 1:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/16/2014; P: 11/20/2014; 1732 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 23:2:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/9/2014; P: 11/14/2014; 1299 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 22:45:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/2/2014; P: 11/7/2014; 1978 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 17:53:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-10
Mục Sư Đặng Minh Trí
C:10/26/2014; P: 10/30/2014; 1942 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 16:31:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 72  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.