VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/26/2020; P: 7/31/2020; 190 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10.98 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/19/2020; P: 7/23/2020; 451 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 21:25:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 44
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:7/12/2020; P: 7/19/2020; 189 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 10:4:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:18-29
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/5/2020; P: 7/8/2020; 563 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 7:47:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:12-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2020; P: 7/3/2020; 543 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 21:41:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/21/2020; P: 6/25/2020; 417 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 21:22:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:38-42
Pastor Hồ Long
C:6/14/2020; P: 6/19/2020; 239 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 4:15:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/7/2020; P: 6/12/2020; 494 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/3/2020 0:42:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/31/2020; P: 6/4/2020; 292 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 23:12:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2020; P: 5/26/2020; 276 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 1:14:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 72  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.