VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Thi-thiên 2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/10/2021; P: 10/14/2021; 99 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 13:30:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/3/2021; P: 10/8/2021; 173 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 12:43:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/26/2021; P: 10/1/2021; 232 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 9:52:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-25,28-39
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:9/19/2021; P: 9/24/2021; 140 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 7:55:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Lu-ca 14:34-35; Mác 9:49-50
Pastor Hồ Long
C:9/12/2021; P: 9/16/2021; 137 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 12:20:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:4-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/5/2021; P: 9/10/2021; 239 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 5:42:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/29/2021; P: 9/3/2021; 326 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 8:21:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/22/2021; P: 8/25/2021; 344 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 11:28:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 138
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:8/15/2021; P: 8/20/2021; 190 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 0:10:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3:7-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/8/2021; P: 8/13/2021; 348 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 0:9:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 78  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.