VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/5/2020; 244 xem 2 lưu
Xem lần cuối 23.43 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 7:12-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2020; P: 4/3/2020; 543 xem 11 lưu
Xem lần cuối 23.55 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:1-5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/22/2020; P: 3/26/2020; 431 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 12:3:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/15/2020; P: 3/20/2020; 393 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 16:30:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:13-27
Pastor Hồ Long
C:3/8/2020; P: 3/14/2020; 255 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 19:3:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:1-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/1/2020; P: 3/6/2020; 368 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 12:45:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/23/2020; P: 2/27/2020; 403 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 16:4:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:12-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/16/2020; P: 2/18/2020; 642 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 19:18:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:2/9/2020; 168 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 8:49:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:3-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/2/2020; P: 2/4/2020; 519 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 6:12:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 70  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.