VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 4:20-24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/1/2016; P: 5/2/2016; 1288 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/14/2020 18:53:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:10; Ê-phê-sô 1:18-23; Thi-thiên 66:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/24/2016; P: 4/26/2016; 871 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 1:42:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:7-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 589 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/20/2020 16:4:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/10/2016; P: 4/14/2016; 708 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/8/2020 10:49:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/3/2016; P: 4/5/2016; 900 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/8/2020 10:41:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3b
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/27/2016; P: 3/29/2016; 760 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 0:3:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 8:5-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 1151 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 2:31:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 7:1-13; Nhã-ca 8:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/13/2016; P: 3/17/2016; 831 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 5:4:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 5:2-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/6/2016; 1025 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 0:4:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 4:1-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/28/2016; P: 3/1/2016; 694 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 9:34:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 78  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.