VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Phi-líp 2:5-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/6/2020; P: 12/11/2020; 630 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 5:40:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/6/2020; P: 12/9/2020; 314 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 5:38:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/6/2020; P: 12/8/2020; 329 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2.29 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/6/2020; P: 12/8/2020; 382 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 23:57:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 13:32-37
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:12/4/2020; P: 12/5/2020; 353 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 5:36:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 4:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/29/2020; P: 12/5/2020; 691 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 5:36:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/29/2020; P: 12/3/2020; 464 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 14:27:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
C:12/22/2019; P: 1/3/2020; 574 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2021 22:50:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:4-7; Mi-chê 5:1
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/15/2019; P: 1/1/2020; 244 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/24/2021 21:50:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/8/2019; P: 1/1/2020; 190 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2021 22:13:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 61  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.