VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/23/2018; P: 1/14/2019; 79 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 9:31:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/24/2018; P: 1/3/2019; 639 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 14:21:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/23/2018; P: 1/2/2019; 266 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/21/2019 11:0:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:4-14; Giăng 12:46
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 253 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 6:27:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2018; P: 1/1/2019; 93 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 23:44:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:6-20
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:12/23/2018; P: 1/1/2019; 78 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 7:47:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/23/2018; P: 12/28/2018; 579 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 1:12:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/23/2018; P: 12/28/2018; 238 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 6:30:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/16/2018; P: 12/28/2018; 779 xem 7 lưu
Xem lần cuối 46.84 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/26/2018; P: 12/26/2018; 416 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 12:56:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 56  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.