VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 5:15-16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 455 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 14:26:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 291 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 13:34:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2019; 289 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 20:38:59
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 8:15-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 388 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 8:33:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Văn Nghĩa
C:1/6/2019; P: 1/10/2019; 423 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 6:24:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 257 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 8:5:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:6-8; Mác 8:31-38
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 341 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 5:27:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 347 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:36:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/6/2019; P: 3/14/2019; 250 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 10:57:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 61:1-3
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/6/2019; P: 1/12/2019; 338 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 5:5:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 41  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.