VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:4/6/2019; 163 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2020 8:58:48
Đọc  Chia sẻ
Ô-sê 5:15-6:6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/9/2019; P: 3/22/2019; 209 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/5/2020 11:41:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/6/2019; P: 3/22/2019; 99 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 0:21:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-3
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/3/2019; P: 3/14/2019; 149 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 2:19:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/6/2019; P: 3/14/2019; 227 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 5:59:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:3/10/2019; 148 xem
Xem lần cuối 7/2/2020 2:44:51
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/10/2019; P: 2/12/2019; 326 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 2:29:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/10/2019; 340 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 6:33:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/10/2019; 235 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/26/2020 2:1:50
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/3/2019; P: 2/10/2019; 1233 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 3:32:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 41  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.