VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Truyền-đạo 4:12; Phi-líp 2:22; Ga-la-ti 2:11-12
Pat Gelsinger
C:5/26/2016; 238 xem
Xem lần cuối 8/6/2020 14:32:49
Đọc  Chia sẻ
Dân-số Ký 11:1; ; 1 Phi-e-rơ 4:9; ; Phi-líp 2:14-15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/15/2014; 716 xem
Xem lần cuối 8/12/2020 2:47:34
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:11-12; Hê-bơ-rơ 12:2; Phi-líp 2:9-11
Rick Warren
C:7/20/2020; 111 xem
Xem lần cuối 8/12/2020 2:8:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 19:10; Phi-líp 2:6-8; Ê-sai 53:3-4,12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/3/2019; 100 xem
Xem lần cuối 8/10/2020 16:56:16
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:6-16; Giăng 1:1-3; Phi-líp 2:6-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/12/2019; 176 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 10:51:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:38-39; Phi-líp 2:13
Bill Bright
C:7/26/2018; 141 xem
Xem lần cuối 8/11/2020 9:31:22
Đọc  Chia sẻ
Giăng 13:35; Phi-líp 2:6-8; Thi-thiên 46:10
VPNS
C:7/1/2019; P: 6/29/2019; 128 xem
Xem lần cuối 8/9/2020 7:37:32
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:38; Phi-líp 2:15
Ulf Ekman
C:8/17/2017; 129 xem
Xem lần cuối 8/12/2020 3:2:4
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:31; 2 Cô-rinh-tô 5:14; Phi-líp 2:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/4/2020; 39 xem
Xem lần cuối 8/6/2020 14:54:9
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22; Phi-líp 2:13b
Rick Warren
C:1/19/2017; 233 xem
Xem lần cuối 8/12/2020 2:57:42
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm