VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2019/02/11: Xin cầu nguyện cho dân Mashan Miao chưa biết Chúa tại thành phố Quý Châu, Trung Quốc, cho họ được khao khát Chúa mạnh mẽ đến nỗi họ sẽ không ngừng tìm kiếm Ngài cho đến khi họ tìm thấy Chúa Giêsu.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2019/02/11: – Các HT Tư Gia tại Miền Nam. Xin Chúa quan phòng trên các tôi con Chúa và cho họ dành thì giờ học Lời Chúa mỗi ngày để giữ vững đức tin trong mọi thử nghiệm của đời sống. Xin Chúa cho con dân Chúa có tinh thần kiên định trong niềm tin và cho các giờ học Kinh Thánh có thể đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, biết dạy con cái sống theo Lời Chúa, và đi ra chia sẻ về Chúa cho người quen và xóm giềng.

Xem Thêm83,839
118,237,556