VietChristian
VietChristian
httl.org

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

TRUYỀN GIÁO

2019/03/15: TWR xin chúng ta cầu nguyện cho việc cung cấp cho các chương trình trẻ em cùng với nội dung về cuộc sống gia đình và đời sống người Cơ Đốc ở Châu Phi.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2019/03/15: – Thánh Kinh Hội (United Bible Societies). Hơn 200 năm hoạt động đem Lời Chúa đến mọi người, Hội cũng phiên dịch và phát hành KT trên 200 quốc gia. Xin Chúa cho tài chánh của Hội được các HT, các tín hữu, và các tổ chức hỗ trợ. Xin cầu nguyện cho sự ổn định để Hội hoạt động mạnh hơn trong tình hình kinh tế, chính trị ảnh hưởng đến công việc của Hội. Xin Chúa thêm ơn sức cho MS Robert Cunville, Giám đốc, các dịch giả, người dò đọc, và chuyên viên kỹ thuật vi tính.

Xem Thêm100,130
134,293,943