VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

TRUYỀN GIÁO

2019/05/17: Xin cầu nguyện cho các tín đồ ở Yemen tiếp tục được trang bị (về mặt tâm linh) để khi chiến tranh kết thúc, họ sẽ có đủ điều kiện và sẵn sàng xây dựng lại đất nước.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2019/05/17: – HT Báp-tít Kew, MSNC Ðoàn Hưng Khôi. Xin Chúa phục hưng con dân Ngài đặc biệt hướng lòng đến giới trẻ, đẩy mạnh tinh thần phục vụ Chúa cho các em trong năm 2019. HT Báp-tít Sự Sống Mới Brimbank, MS Ðinh Trường Chinh. Xin Chúa ban ơn trên người chăn trong chức vụ Chúa giao, cho con dân Chúa lòng khát khao Lời Ngài và tích cực hợp tác gây dựng, phát triển HT, mạnh dạn đi ra chia sẻ Tin Mừng cho đồng bào.

Xem Thêm100,896
134,864,193