VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2018/07/13: Xin cầu nguyện cho các cuộc họp gia đình được tổ chức ở miền nam Ấn Độ. Xin cầu nguyện rằng các cặp vợ chồng có thể tìm hiểu nguyên tắc Kinh Thánh liên quan đến mối quan hệ gia đình và cho thấy Chúa Giêsu tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống và trong gia đình như thế nào.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/07/13: – Xin Chúa ban ơn cho MS Ðỗ Thiệu Cường, Giáo Hạt trưởng và BCH Giáo Hạt Gia Nã Đại (AVAC) được ơn trong việc lãnh đạo công việc Chúa chung, và cho có khải tượng để giúp HT địa phương tăng trưởng và vững mạnh. Xin cầu nguyện cho CT huấn luyện và trang bị cho mỗi tín hữu trở thành môn đệ hữu hiệu của Chúa Giê-xu. Xin cầu nguyện cho MS Cường và BCH Giáo Hạt trong vai trò điều hợp truyền giảng Tin Mừng cho đồng hương tại Gia Nã Đại và mở HT mới tại các thành phố lớn.

Xem Thêm78,513
110,120,805