VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 127 | Thánh Thi 128 | Thánh Thi 129 | Châm Ngôn

Thánh Thi 128:1

128 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Phước cho người nào kính sợ CHÚA Và sống theo đường lối Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn