VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 121 | Thánh Thi 122 | Thánh Thi 123 | Châm Ngôn

Thánh Thi 122:1

122 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Chúng ta hãy đi đến nhà CHÚA.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn