VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 135 | Thánh Thi 136 | Thánh Thi 137 | Châm Ngôn

Thánh Thi 136:1

136 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn