VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 22 | Thánh Thi 23 | Thánh Thi 24 | Châm Ngôn

Thánh Thi 23:4

23 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

4 Dù khi tôi đi qua Thung lũng bóng chết, Tôi sẽ không sợ tai hoạ gì. Vì Ngài ở cùng tôi, Cây trượng và cây gậy của Ngài An ủi tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn