VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 31 | Thánh Thi 32 | Thánh Thi 33 | Châm Ngôn

Thánh Thi 32:8

32 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

8 Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt Ta hằng chăm nom cố vấn ngươi.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn