VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 64 | Thánh Thi 65 | Thánh Thi 66 | Châm Ngôn

Thánh Thi 65:4

65 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

4 Phước cho người Ngài đã chọn Và khiến đến gần để ở nơi hành lang Ngài. Chúng tôi sẽ thỏa nguyện với phúc lành của nhà Ngài, Tức là đền thánh Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn