VietChristian
VietChristian
httl.org

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:2; Lu-ca 12:49; Công-vụ các Sứ-đồ 2:3-4
Hoa Phụng Tiên
C:8/25/2018; 49 xem
Xem lần cuối 10/9/2019 16:15:41
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:2; Công-vụ các Sứ-đồ 2:3-4
Hoa Phụng Tiên
C:9/2/2019; 23 xem
Xem lần cuối 10/7/2019 6:5:41
Đọc  Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 37:9a; Giăng 3:8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:2
Hoa Phụng Tiên
C:7/15/2018; 60 xem
Xem lần cuối 8/31/2019 6:42:20
Đọc  Chia sẻ
Mác 16:9; Giăng 20:19,26; 1 Cô-rinh-tô 16:1-2; Công-vụ các Sứ-đồ 20:7
Hoa Phụng Tiên
C:9/6/2018; 62 xem
Xem lần cuối 9/27/2019 7:30:10
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:10; Công-vụ các Sứ-đồ 2:28
Tiểu Minh Ngọc
C:12/15/2016; P: 12/18/2016; 281 xem
Xem lần cuối 10/13/2019 1:2:11
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:38; Ga-la-ti 6:7; Châm-ngôn 16:2; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Tiểu Minh Ngọc
C:6/23/2018; 56 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 6:52:31
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:6; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
Tiểu Minh Ngọc
C:12/18/2018; 76 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 3:4:32
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:24
Thanh Hữu
C:8/17/2017; 126 xem
Xem lần cuối 10/13/2019 8:8:50
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:3
Thanh Hữu
C:4/21/2016; 193 xem
Xem lần cuối 9/2/2019 12:23:41
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:39
Nguyễn Hoàng Yến
C:9/10/2016; 168 xem
Xem lần cuối 10/5/2019 16:51:37
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ undefined

Trang Chủ | Vườn Thơ