VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Tạ Ơn, Tán Tụng Danh Thánh Chúa

TBM
C:11/28/2018; P: 11/29/2018; 21 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:11:21
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Xin Hỏi Bạn???

Thi-thiên 103:2-4,6-10; Phi-líp 2:7-8
Bình Tú Ngọc
C:11/20/2018; 51 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:9:34
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bài Thơ Cảm Tạ

Thi-thiên 79:13; Thi-thiên 95:2; Thi-thiên 97:12
Tiểu Minh Ngọc
C:11/19/2018; 42 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 12:23:29
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tạ Ơn Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Thanh Hữu
C:11/19/2018; 46 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 10:21:5
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Biết Ơn Trời

2 Cô-rinh-tô 6: 2; Giăng 1:12
Bình Tú Ngọc
C:11/18/2018; 39 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:9:55
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhớ Ơn Chúa

Bình Tú Ngọc
C:11/18/2018; 27 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 10:16:8
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tạ Ơn Chúa

Thi-thiên 8:5; Thi-thiên 119:11; Nhã-ca 5:10
Bình Tú Ngọc
C:11/18/2018; 42 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 10:36:48
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cảm Tạ Chúa Ban Tình Mẹ

Tiểu Minh Ngọc
C:5/8/2018; 161 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:27:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Mẹ Theo Thời Gian

Tiểu Minh Ngọc
C:5/2/2018; 89 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:40:35
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vui Trong Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

Châm-ngôn 18:22; 1 Cô-rinh-tô 13:4
Tiểu Minh Ngọc
C:3/7/2018; P: 3/8/2018; 93 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:19:41
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ