VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Cảm Tạ Chúa

Bình Tú Ngọc
C:11/25/2017; 48 xem
Xem lần cuối 1/19/2018 22:7:53
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Cảm Tạ

Khải-huyền 11:17
Thanh Hữu
C:11/17/2017; 54 xem
Xem lần cuối 1/19/2018 7:22:5
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Mặt Trời Cam Đỏ

Thi-thiên 19:1; Ca-thương 3:23-24
Tiểu Minh Ngọc
C:11/16/2017; 29 xem
Xem lần cuối 1/19/2018 10:56:14
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Cảm Tạ Mỗi Ngày

Thi-thiên 48:8; Thi-thiên 35:18
Tiểu Minh Ngọc
C:11/2/2017; P: 11/22/2017; 57 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 5:21:56
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Tạ Ơn Và Làm Ơn

Ê-phê-sô 1:3
Tiểu Minh Ngọc
C:11/1/2017; 67 xem
Xem lần cuối 1/11/2018 14:32:24
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

5 Tín-lý “Duy Chỉ” Của Tin-lành

Nguyễn Thiện Nhân
C:11/1/2017; 73 xem
Xem lần cuối 1/17/2018 9:44:56
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Mùa Thu Nhớ Ơn

Thi-thiên 9:1; Thi-thiên 5:11
Tiểu Minh Ngọc
C:10/25/2017; 62 xem
Xem lần cuối 1/17/2018 9:45:7
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Vui Vẻ Tạ Ơn

1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:9
Tiểu Minh Ngọc
C:10/21/2017; 53 xem
Xem lần cuối 1/19/2018 6:44:29
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Môi Trường Sống

Thi-thiên 90:1-2
Thanh Hữu
C:10/21/2017; 47 xem
Xem lần cuối 12/30/2017 0:46:8
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2017; 40 xem
Xem lần cuối 1/12/2018 21:14:55
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ