VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Cảm Tạ Chúa Ban Tình Mẹ

Tiểu Minh Ngọc
C:5/8/2018; 146 xem
Xem lần cuối 9/24/2018 20:38:45
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Mẹ Theo Thời Gian

Tiểu Minh Ngọc
C:5/2/2018; 79 xem
Xem lần cuối 9/19/2018 10:25:59
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Vui Trong Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

Châm-ngôn 18:22; 1 Cô-rinh-tô 13:4
Tiểu Minh Ngọc
C:3/7/2018; P: 3/8/2018; 73 xem
Xem lần cuối 10/1/2018 20:37:26
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cảm Tạ Chúa

Bình Tú Ngọc
C:11/25/2017; 101 xem
Xem lần cuối 10/11/2018 15:37:46
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cảm Tạ

Khải-huyền 11:17
Thanh Hữu
C:11/17/2017; 96 xem
Xem lần cuối 10/14/2018 11:5:30
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Mặt Trời Cam Đỏ

Thi-thiên 19:1; Ca-thương 3:23-24
Tiểu Minh Ngọc
C:11/16/2017; 60 xem
Xem lần cuối 10/12/2018 20:42:12
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cảm Tạ Mỗi Ngày

Thi-thiên 48:8; Thi-thiên 35:18
Tiểu Minh Ngọc
C:11/2/2017; P: 11/22/2017; 98 xem
Xem lần cuối 10/10/2018 2:20:37
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Tạ Ơn Và Làm Ơn

Ê-phê-sô 1:3
Tiểu Minh Ngọc
C:11/1/2017; 101 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 3:55:30
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

5 Tín-lý “Duy Chỉ” Của Tin-lành

Nguyễn Thiện Nhân
C:11/1/2017; 157 xem
Xem lần cuối 10/12/2018 15:1:56
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Mùa Thu Nhớ Ơn

Thi-thiên 9:1; Thi-thiên 5:11
Tiểu Minh Ngọc
C:10/25/2017; 106 xem
Xem lần cuối 10/14/2018 2:48:46
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ