VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Vô Cùng?

Ma-thi-ơ 1:23; Ma-thi-ơ 28:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/28/2014; 946 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/15/2018 14:30:0
Xem Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Emmanuel: Chúa Thành Tín Luôn Ở Cùng

Ma-thi-ơ 1:23; Ma-thi-ơ 28:20b; 1 Cô-rinh-tô 1:9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/17/2017; P: 12/18/2017; 254 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/17/2018 9:18:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Sắp Xếp Lại Thứ Tự Ưu Tiên

Ma-thi-ơ 22:34-40; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/4/2018; P: 3/5/2018; 363 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/18/2018 22:0:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Lý Do Hội Thánh Hiện Hữu

Ma-thi-ơ 22:37-40; Ma-thi-ơ 28:19-20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 131 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/17/2018 0:33:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chuyển Bại Thành Thắng

Ma-thi-ơ 27:62-66; Ma-thi-ơ 28:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/30/2015; 679 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/16/2018 20:22:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Không Ở Đây Đâu, Ngài Đã Sống Lại Rồi

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/7/2012; 760 xem
Xem lần cuối 11/17/2018 10:28:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
 Chúa Sống Và Sống Cho Chúa

Chúa Sống Và Sống Cho Chúa

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:4/5/2013; 1191 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/18/2018 15:26:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Đừng Sợ

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1538 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2018 17:17:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Vì Chúa Phục Sinh

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 372 xem
Xem lần cuối 11/9/2018 10:47:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Ba Ngôi

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 326 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/18/2018 8:33:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.