VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Vô Cùng?

Ma-thi-ơ 1:23; Ma-thi-ơ 28:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/28/2014; 917 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/25/2018 0:47:4
Xem Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Emmanuel: Chúa Thành Tín Luôn Ở Cùng

Ma-thi-ơ 1:23; Ma-thi-ơ 28:20b; 1 Cô-rinh-tô 1:9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/17/2017; P: 12/18/2017; 230 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/22/2018 9:4:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Sắp Xếp Lại Thứ Tự Ưu Tiên

Ma-thi-ơ 22:34-40; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/4/2018; P: 3/5/2018; 336 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/23/2018 8:28:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chuyển Bại Thành Thắng

Ma-thi-ơ 27:62-66; Ma-thi-ơ 28:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/30/2015; 667 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/26/2018 9:41:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Không Ở Đây Đâu, Ngài Đã Sống Lại Rồi

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/7/2012; 743 xem
Xem lần cuối 9/20/2018 7:5:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Đừng Sợ

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1532 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/6/2018 12:18:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
 Chúa Sống Và Sống Cho Chúa

Chúa Sống Và Sống Cho Chúa

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:4/5/2013; 1155 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9/23/2018 21:42:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Vì Chúa Phục Sinh

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 364 xem
Xem lần cuối 9/20/2018 12:7:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Ngài Sống Lại Rồi

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Đoàn Dũng
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 854 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/12/2018 14:15:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Ba Ngôi

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 319 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/22/2018 2:7:2
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.