VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Emmanuel: Chúa Thành Tín Luôn Ở Cùng

Ma-thi-ơ 1:23; Ma-thi-ơ 28:20b; 1 Cô-rinh-tô 1:9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/17/2017; P: 12/18/2017; 336 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 15:42:29
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 1, Ma-thi-ơ 28, 1 Cô-rinh-tô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 1, Ma-thi-ơ 28, 1 Cô-rinh-tô 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US1772.72 phút
2Mountain View, CA, US1772.78 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mừng Vui Ngày Độc Lập (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
2Đừng Tuyệt Vọng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Mặc Lấy Quyền Năng (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
4Hãy Cầu Như Vầy - Thừa Nhận Tương Quan (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Sự Hiệp Một Trong Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.