VietChristian
VietChristian
nghe.app

Thi-thiên 110:1-7; Mác 12:35-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 150 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 23:7:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:12-26; Mác 12:13-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/26/2019; P: 5/30/2019; 209 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 14:48:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 5:1-7; Mác 12:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/19/2019; P: 5/20/2019; 284 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 8:0:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:36-38; Mác 12:29-30
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/17/2013; 676 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/22/2019 0:29:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:28-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; P: 6/30/2002; 1516 xem
Xem lần cuối 11/18/2019 10:32:39
Xem  Chia sẻ
Mác 12:28-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1439 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 23:5:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:28-34; 2 Các Vua 5:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/2/2018; 301 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/22/2019 6:6:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:28-34; Lê-vi Ký 19:1-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/7/2019; P: 7/11/2019; 286 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/22/2019 13:28:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:41-44
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 722 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 10:27:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:41-44
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/8/2015; P: 11/11/2015; 600 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:52:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 12

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.