VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1-15; Mác 6:30-44
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 327 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 22:10:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-19; Mác 6:14-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 313 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/4/2021 20:33:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 67; Mác 6:6-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 295 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 22:11:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6; Mác 6:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/12/2018; P: 8/13/2018; 300 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 0:19:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:1-15; Mác 6:7-13; Lu-ca 9:1-6; Lu-ca 10:1-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1678 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 22:38:5
Đọc  Chia sẻ
Mác 6:14-29
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1415 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 12:56:56
Đọc  Chia sẻ
Mác 6:14-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/29/2012; 452 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 7:16:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/26/2014; 1574 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 7:2:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/8/2012; 547 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 18:8:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:30-41
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/18/2019; P: 8/22/2019; 184 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 17:29:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 6

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.