VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 808 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/9/2018 23:33:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Giê-xu Đấng Toàn Năng

Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 738 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/10/2018 13:27:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Sự Mầu Nhiệm Của Lời Cầu Nguyện Được Nhậm

Lu-ca 1:1-25
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/27/2016; P: 11/29/2016; 423 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/13/2018 8:25:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Đừng Sợ

Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 594 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/6/2018 19:36:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Lu-ca 1:14-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2012; 601 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/3/2018 18:36:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Chuẩn Bị Tấm Lòng

Lu-ca 1:16-17
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 772 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/10/2018 18:2:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Không Có Thể Và Có Thể

Lu-ca 1:16-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 384 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/11/2018 3:40:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:12/4/2011; 674 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/5/2018 9:55:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chúa Giê-xu Được Sinh Ra Bởi Một Trinh Nữ

Chúa Giê-xu Được Sinh Ra Bởi Một Trinh Nữ

Lu-ca 1:26-35; Sáng-thế Ký 3:15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/17/2017; P: 12/27/2017; 194 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/1/2018 22:0:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2011; 753 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/2/2018 6:29:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.