VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 788 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 21:54:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Chúa Giê-xu Đấng Toàn Năng

Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 727 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 8:22:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Sự Mầu Nhiệm Của Lời Cầu Nguyện Được Nhậm

Lu-ca 1:1-25
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/27/2016; P: 11/29/2016; 393 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 16:38:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Đừng Sợ

Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 575 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 9:6:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Lu-ca 1:14-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2012; 588 xem 7 lưu
Xem lần cuối 20.00 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Chuẩn Bị Tấm Lòng

Lu-ca 1:16-17
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 758 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 23:45:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Không Có Thể Và Có Thể

Lu-ca 1:16-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 371 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 0:52:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:12/4/2011; 658 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 8:4:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chúa Giê-xu Được Sinh Ra Bởi Một Trinh Nữ

Chúa Giê-xu Được Sinh Ra Bởi Một Trinh Nữ

Lu-ca 1:26-35; Sáng-thế Ký 3:15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/17/2017; P: 12/27/2017; 175 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/27/2018 0:43:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2011; 741 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/16/2018 20:11:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng