VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 768 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 7:22:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Giê-xu Đấng Toàn Năng

Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 720 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 3:4:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Mầu Nhiệm Của Lời Cầu Nguyện Được Nhậm

Lu-ca 1:1-25
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/27/2016; P: 11/29/2016; 371 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 12:3:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Sợ

Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 559 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 15:45:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Lu-ca 1:14-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2012; 561 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/9/2018 16:34:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chuẩn Bị Tấm Lòng

Lu-ca 1:16-17
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 734 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/17/2018 1:57:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Không Có Thể Và Có Thể

Lu-ca 1:16-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 360 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/11/2018 9:44:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:12/4/2011; 641 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 2:18:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chúa Giê-xu Được Sinh Ra Bởi Một Trinh Nữ

Chúa Giê-xu Được Sinh Ra Bởi Một Trinh Nữ

Lu-ca 1:26-35; Sáng-thế Ký 3:15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/17/2017; P: 12/27/2017; 139 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/20/2018 4:45:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2011; 706 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/13/2018 19:42:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng