VietChristian
VietChristian
httl.org

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 840 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 9:56:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Giê-xu Đấng Toàn Năng

Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 746 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2018 3:53:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Sự Mầu Nhiệm Của Lời Cầu Nguyện Được Nhậm

Lu-ca 1:1-25
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/27/2016; P: 11/29/2016; 436 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/20/2018 22:48:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Đừng Sợ

Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 609 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 7:54:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Lu-ca 1:14-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2012; 614 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/19/2018 21:38:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chuẩn Bị Tấm Lòng

Lu-ca 1:16-17
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 782 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/20/2018 5:23:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Không Có Thể Và Có Thể

Lu-ca 1:16-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 396 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2018 22:24:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:12/4/2011; 691 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2018 5:13:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chúa Giê-xu Được Sinh Ra Bởi Một Trinh Nữ

Chúa Giê-xu Được Sinh Ra Bởi Một Trinh Nữ

Lu-ca 1:26-35; Sáng-thế Ký 3:15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/17/2017; P: 12/27/2017; 215 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2018 18:43:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2011; 762 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/13/2018 3:9:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.