VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 882 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 3:56:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Giê-xu Đấng Toàn Năng

Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 759 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 11:54:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Mầu Nhiệm Của Lời Cầu Nguyện Được Nhậm

Lu-ca 1:1-25
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/27/2016; P: 11/29/2016; 472 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 10:23:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Sợ

Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 659 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 11:11:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Lu-ca 1:14-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2012; 633 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/10/2019 12:47:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chuẩn Bị Tấm Lòng

Lu-ca 1:16-17
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 804 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 22:46:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Không Có Thể Và Có Thể

Lu-ca 1:16-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 415 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 8:26:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:12/4/2011; 719 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 23:46:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chúa Giê-xu Được Sinh Ra Bởi Một Trinh Nữ

Chúa Giê-xu Được Sinh Ra Bởi Một Trinh Nữ

Lu-ca 1:26-35; Sáng-thế Ký 3:15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/17/2017; P: 12/27/2017; 244 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 8:21:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Được Phước

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/13/2015; P: 12/15/2015; 608 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 2:50:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.