VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Đừng Sợ

Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 641 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 2:31:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 1, Lu-ca 1, Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1, Lu-ca 1, Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam913.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Có Phước Và Có Nghĩa (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
2Giô-sép, Người Có Nghĩa (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Hướng Đến Nơi Đời Đời (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Chúa Là Hòn Đá Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
5Quyền Năng Trong Sự Yên Lặng (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.