VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Chuẩn bị tấm lòng để cầu nguyện

Gia-cơ 5:16; 1 Sa-mu-ên 16:7; 1 Sa-mu-ên 1:13; Châm-ngôn 16:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/17/2008; 611 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/17/2018 9:57:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cơ Nghiệp Thuộc Linh

1 Sa-mu-ên 1
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:2/19/2017; 190 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/17/2018 18:42:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khi Ước Mơ Của Bạn Hợp Với Ý Chúa

1 Sa-mu-ên 1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/12/2013; 1538 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/23/2018 9:32:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tìm Kiếm Chúa

1 Sa-mu-ên 1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1096 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2018 14:29:51
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Trưởng Dưỡng Người Lãnh Đạo Cho Thế Hệ Kế Tiếp

1 Sa-mu-ên 1:0-3:0
Mục Sư Phạm Thanh Vũ
C:3/23/2000; 838 xem
Xem lần cuối 2/20/2018 21:41:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Xin Cho Mình, Dâng Cho Chúa

1 Sa-mu-ên 1:10-18
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/11/2015; P: 10/15/2015; 587 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 4:16:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hết Ưu Sầu

Hết Ưu Sầu

1 Sa-mu-ên 1:1-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/9/2010; 1101 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2018 17:49:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Phụ Nữ Đức Chúa Trời

1 Sa-mu-ên 1:1-20
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 264 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/17/2018 7:55:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Nữ Tin Cậy Chúa

1 Sa-mu-ên 1:1-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 217 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/22/2018 12:57:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khi Mẹ Cầu Nguyện

1 Sa-mu-ên 1:1-20
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/12/2013; 454 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 4:28:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng