VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Spring Photo

Chuẩn bị tấm lòng để cầu nguyện

Gia-cơ 5:16; 1 Sa-mu-ên 16:7; 1 Sa-mu-ên 1:13; Châm-ngôn 16:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/17/2008; 634 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 15:8:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Tìm Kiếm Chúa

1 Sa-mu-ên 1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1114 xem 2 lưu
Xem lần cuối 17.24 phút
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Cơ Nghiệp Thuộc Linh

1 Sa-mu-ên 1
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:2/19/2017; 210 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 15:21:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Khi Ước Mơ Của Bạn Hợp Với Ý Chúa

1 Sa-mu-ên 1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/12/2013; 1569 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 12:1:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Trưởng Dưỡng Người Lãnh Đạo Cho Thế Hệ Kế Tiếp

1 Sa-mu-ên 1:0-3:0
Mục Sư Phạm Thanh Vũ
C:3/23/2000; 856 xem
Xem lần cuối 5/25/2018 16:46:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Tấm Lòng Người Mẹ

1 Sa-mu-ên 1:10-11; 1 Sa-mu-ên 1:19-28
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 141 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 14:53:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Xin Cho Mình, Dâng Cho Chúa

1 Sa-mu-ên 1:10-18
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/11/2015; P: 10/15/2015; 609 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 8:37:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Người Mẹ Biết Ơn Chúa

1 Sa-mu-ên 1:10-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 57 xem
Xem lần cuối 5/26/2018 9:47:32
Đọc  Chia sẻ
Hết Ưu Sầu

Hết Ưu Sầu

1 Sa-mu-ên 1:1-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/9/2010; 1134 xem 1 lưu
Xem lần cuối 27.64 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Khi Mẹ Cầu Nguyện

1 Sa-mu-ên 1:1-20
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/12/2013; 480 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 8:42:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng