VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Chuẩn bị tấm lòng để cầu nguyện

Gia-cơ 5:16; 1 Sa-mu-ên 16:7; 1 Sa-mu-ên 1:13; Châm-ngôn 16:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/17/2008; 646 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/14/2018 22:37:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Khi Ước Mơ Của Bạn Hợp Với Ý Chúa

1 Sa-mu-ên 1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/12/2013; 1579 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/4/2018 19:11:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Cơ Nghiệp Thuộc Linh

1 Sa-mu-ên 1
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:2/19/2017; 229 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/10/2018 21:15:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tìm Kiếm Chúa

1 Sa-mu-ên 1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1122 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/4/2018 0:34:18
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Trưởng Dưỡng Người Lãnh Đạo Cho Thế Hệ Kế Tiếp

1 Sa-mu-ên 1:0-3:0
Mục Sư Phạm Thanh Vũ
C:3/23/2000; 867 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/2/2018 12:4:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tấm Lòng Người Mẹ

1 Sa-mu-ên 1:10-11,19-28
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 181 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/8/2018 20:25:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Xin Cho Mình, Dâng Cho Chúa

1 Sa-mu-ên 1:10-18
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/11/2015; P: 10/15/2015; 620 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/9/2018 21:14:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Người Mẹ Biết Ơn Chúa

1 Sa-mu-ên 1:10-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 65 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/27/2018 22:19:19
Đọc  Chia sẻ
Hết Ưu Sầu

Hết Ưu Sầu

1 Sa-mu-ên 1:1-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/9/2010; 1164 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/14/2018 20:30:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Người Phụ Nữ Đức Chúa Trời

1 Sa-mu-ên 1:1-20
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 301 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/5/2018 5:53:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.