VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Chuẩn bị tấm lòng để cầu nguyện

Gia-cơ 5:16; 1 Sa-mu-ên 16:7; 1 Sa-mu-ên 1:13; Châm-ngôn 16:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/17/2008; 672 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 21:6:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khi Ước Mơ Của Bạn Hợp Với Ý Chúa

1 Sa-mu-ên 1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/12/2013; 1606 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 22:22:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cơ Nghiệp Thuộc Linh

1 Sa-mu-ên 1
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:2/19/2017; 259 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 8:6:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tìm Kiếm Chúa

1 Sa-mu-ên 1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1138 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 6:37:56
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Trưởng Dưỡng Người Lãnh Đạo Cho Thế Hệ Kế Tiếp

1 Sa-mu-ên 1:0-3:0
Mục Sư Phạm Thanh Vũ
C:3/23/2000; 883 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 0:34:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tấm Lòng Người Mẹ

1 Sa-mu-ên 1:10-11,19-28
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 213 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 9:51:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Xin Cho Mình, Dâng Cho Chúa

1 Sa-mu-ên 1:10-18
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/11/2015; P: 10/15/2015; 634 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 23:25:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Mẹ Biết Ơn Chúa

1 Sa-mu-ên 1:10-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 174 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 6:7:9
Đọc  Chia sẻ
Hết Ưu Sầu

Hết Ưu Sầu

1 Sa-mu-ên 1:1-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/9/2010; 1208 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 20:32:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Phụ Nữ Đức Chúa Trời

1 Sa-mu-ên 1:1-20
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 362 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/11/2019 0:18:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.