VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Chuẩn bị tấm lòng để cầu nguyện

Gia-cơ 5:16; 1 Sa-mu-ên 16:7; 1 Sa-mu-ên 1:13; Châm-ngôn 16:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/17/2008; 661 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 7:59:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Khi Ước Mơ Của Bạn Hợp Với Ý Chúa

1 Sa-mu-ên 1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/12/2013; 1586 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/17/2018 11:7:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Cơ Nghiệp Thuộc Linh

1 Sa-mu-ên 1
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:2/19/2017; 245 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/17/2018 1:4:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tìm Kiếm Chúa

1 Sa-mu-ên 1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1129 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2018 20:2:3
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Trưởng Dưỡng Người Lãnh Đạo Cho Thế Hệ Kế Tiếp

1 Sa-mu-ên 1:0-3:0
Mục Sư Phạm Thanh Vũ
C:3/23/2000; 876 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 5:27:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tấm Lòng Người Mẹ

1 Sa-mu-ên 1:10-11,19-28
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 200 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2018 3:4:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Xin Cho Mình, Dâng Cho Chúa

1 Sa-mu-ên 1:10-18
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/11/2015; P: 10/15/2015; 627 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2018 14:5:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Người Mẹ Biết Ơn Chúa

1 Sa-mu-ên 1:10-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 87 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/11/2018 2:37:28
Đọc  Chia sẻ
Hết Ưu Sầu

Hết Ưu Sầu

1 Sa-mu-ên 1:1-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/9/2010; 1180 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 12:58:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Người Phụ Nữ Đức Chúa Trời

1 Sa-mu-ên 1:1-20
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 311 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2018 22:14:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.