VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Autumn Photo

Món Quà Bình An

Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/6/2020; P: 12/8/2020; 320 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 9:10:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.