VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Autumn Photo

Tín Nhân Mùa Vọng: Người Tiếp Nhận Tin Mừng

Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/13/2020; P: 12/19/2020; 414 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 4:14:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Website, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Lễ Giáng Sinh, Tín Nhân Mùa Vọng.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.