VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Summer Photo

Quyền Chủ Tể Của Chúa Trong Sự Giáng Sinh

Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/5/2021; P: 12/7/2021; 175 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/7/2022 0:9:20
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.