VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Spring Photo

Lòng Này Không Có Chỗ Cho Chúa Sao?

Lu-ca 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/12/2021; P: 12/14/2021; 140 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/23/2022 21:26:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Website, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.