VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Lo Việc Cha Ta

Lu-ca 2:40-52
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1137 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 2:7:2
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, France2207.73 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)40
2Khát Đến Uống (Mục Sư Ngô Đình Can)3
3Muối Và Ánh Sáng (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
4Lạy Chúa! Lạy Chúa! (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Hai Căn Nhà (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.