VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Lo Việc Cha Ta

Lu-ca 2:40-52
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1107 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 21:58:14
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore5411.86 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tin Mừng Cho Mọi Người (Mục Sư Mã Phúc Thạch)3
2Tự Do Hay Nô Lệ? (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Mau Nghe, Chậm Nói, Chậm Giận (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Khi Tôi Có Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.