VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Lo Việc Cha Ta

Lu-ca 2:40-52
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1129 xem 2 lưu
Xem lần cuối 26.47 giây
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, , US22.55 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)75
2Mục Vụ Của Tôi Tại Hội Thánh Orange (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Của Lễ Cảm Tạ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Con Đường Chúa Đã Đi Qua (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.