VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Một Hội Thánh Gương Mẫu

Một Hội Thánh Gương Mẫu

Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-29
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:7/4/2005; 2221 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 8:56:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Báp Tít.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US4958.88 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đấng Christ - Sự Bình An Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
2Giao Ước Cửa Mở Vào Ơn Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
3Năm điều Hội Thánh đầy dẫy Ðức Thánh Linh làm (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Hội Thánh Đầy Dẫy Thánh Linh (Mục Sư Lê Thế Đinh)1
5Cầu Nguyện (Pastor Doug Kellum)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.