VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Một Hội Thánh Gương Mẫu

Một Hội Thánh Gương Mẫu

Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-29
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:7/4/2005; 2207 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/23/2019 13:26:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Báp Tít.


SốKhách từMới xem
1, Italy1221.56 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Là Đấng Dắt Dẫn (Mục Sư Huỳnh Văn Linh)3
2Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Người Được Phước (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Ép-pha-ta! Hãy Mở Ra! (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
5Sống Khôn Ngoan (Mục Sư Trần Trọng Luật)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.