VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Đặc Tính Của Hội Thánh Truyền Giáo

Đặc Tính Của Hội Thánh Truyền Giáo

Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30
Mục Sư Phan Phước Lành
C:7/4/2006; 2600 xem 5 lưu
Xem lần cuối 31.50 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Báp Tít.


SốKhách từMới xem
1Rockdale, Australia31.50 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1GPS Cho Hành Trình Năm Mới (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
2Đánh Trận Tốt Lành (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Điều gì khiến cho Hội Thánh cao quý?
What is a great church?
(Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)
1
4Từ Thập Tự Đến Vinh Quang (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Người Phụ Nữ Đầy Đức Tin (Phần 2) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.